Leto Vrednost
2004 205
2005 253
2006 299
2007 337
2008 395
2009 448
2010 495
2011 489
2012 532
2013 584
2014 520
2015 523
2016 560
2017 593
-
Vzorec: Populacija
Vir podatkov: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ)
Opomba h kazalniku: Stanje se nanaša trenutno število vpisov v informacijski sistem s strani centrov za socialno delo.