Leto Vrnitev v matično družino Polnoletnost, ni več dijak / študent Zaposlitev Posvojitev Namestitev v vzgojni zavod Namestitev v zavod za usposabljanje Smrt rejenca Drugo Skupaj
2004 48 29 17 5 3 0 1 35 138
2005 53 26 12 8 6 6 1 42 154
2006 45 13 20 4 2 2 0 33 119
2007 49 15 31 4 6 2 0 43 150
2008 39 19 24 9 2 3 2 41 139
2009 43 15 12 11 5 1 0 45 132
2010 33 21 10 7 6 1 1 53 132
2011 50 17 13 8 7 2 0 50 147
2012 39 23 15 9 7 4 0 73 170
2013 22 39 7 2 4 3 0 64 141
2014 40 51 5 11 3 2 0 21 133
2015 29 36 4 2 1 1 0 23 96
2016 32 42 6 12 6 0 0 25 123
2017 26 45 9 11 5 1 0 35 132
-
Vzorec: populacija        
Vir podatkov: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ
Opomba h kazalniku: Stanje se nanaša na vsa zaključena rejništva v posameznem letu.