Leto

 
Za gibalno ovirane
 
Za gluhe in naglušne
 
Za otroke z lažjimi ali
zmernimi motnjami v
duševnem razvoju
Za slepe in slabovidne
 
Skupaj

2005 2 2 11 1 16
2006 2 2 10 1 15
2007 2 2 10 1 15
2008 2 2 10 1 15
2009 2 1 10 1 14
2010 2 1 9 1 13
2011 2 1 9 1 13
2012 2 1 9 1 13
2013 2 1 9 1 13
2014 2 1 8 1 12
-
Vzorec: populacija
Vir podatkov: Statistični urad Republike Slovenije (SURS)
Opomba h kazalniku: Zavodi so specializirane ustanove za naslednje vrste primanjkljajev: za gluhe, gibalno ovirane in za slepe in slabovidne otroke in mladostnike.