Leto 0-17 let
2000 668
2001 749
2002 688
2003 604
2004 543
2005 410
2006 423
2007 404
2008 353
2009 426
2010 411
2011 331
2012 341
2013 327
2014 309
2015 201
2016 185
2017 221
-
Vzorec: populacija
Vir podatkov: Ministrstvo za notranje zadeve (MNZ)
Opomba h kazalniku: Oseba se znotraj opazovanega obdobja šteje samo enkrat ne glede na to, kolikokrat je bila žrtev (MNZ).