Leto 2 odrasla z 1 vzdrževanim otrokom 2 odrasla z 2 otrokoma 2 odrasla z
vsaj 3 otroki
Druga gospodinjstva
z vzdrževanimi otroki
1-starševsko gospodinjstvo
z vsaj 1 otrokom
1997       10,5                            6,9 20,3 16,9                       18,5
1998 9,7                                7,7                  17,3                  15,4                              20,0
1999 9,0 6,5 16,8 14,1 20,9
2000 9,2 6,3 16,7 13,8 17,5
2001 6,9 6,7 18,7 14,9 18,0
2002 6,7 7,6 13,4 12,0 14,8
2003 6,2 8,5 10,3 10,6 24,3
2004 6,3 7,3 7,4 10,6 23,4
2005 9,0 10,1 16,6 6,1 22,0
2006 9,0 8,3 15,2 6,8 22,3
2007 9,9 7,3 15,2 6,5 28,6
2008 12,0 8,3 11,3 6,7 28,8
2009 9,4 7,9 15,7 4,8 28,1
2010 8,5 9,0 13,6 6,7 31,4
2011 9,3 10,7 18,2 8,0 30,8
2012 10,6 9,8 15,9 8,6 25,8
2013 14,4 10,2 17,3 9,3 30,1
2014 14,7 11,3 15,4 10,2 27,4
2015 12,6 10,2 16,0 9,7 32,5
2016 14,7 9,1 11,0 7,9 25,2
2017 9,8 10,2 13,4 7,0 30,0
-
Vzorec: anketni
Vir podatkov: Statistični urad Republike Slovenije (SURS) - do leta 2004 anketa APG, od 2005 dalje SILC.
Mednarodni vir podatkov: EUROSTAT
Opomba h kazalniku: Upoštevan je dohodek brez dohodka v naravi.  Zaradi metodoloških razlik med obema viroma, podatki niso popolnoma primerljivi. Vzdrževani otroci so člani gospodinjstva, stari manj kot 18 let, ali pa člani gospodinjstva, stari od 18 do 24 let, ki niso delovno aktivni (tj. zaposleni ali samozaposleni) in živijo pri vsaj enem od staršev (SURS). 
Opis kazalnika: Stopnja tveganja revščine je izražena kot odstotek oseb, ki živijo v gospodinjstvih z razpoložljivim ekvivaletnim dohodkom pod pragom tveganja revščine. Osnovna stopnja tveganja revščine je izračunana za 60-odstotni prerez (prag tveganja revščine, opredeljen s 60 % mediane ekvivalentnega razpoložljivega dohodka). Določitev tipa gospodinjstva je odvisna od števila odraslih oseb in števila vzdrževanih otrok v gospodinjstvu. Vzdrževani otroci so člani gospodinjstva, stari manj kot 18 let, ali pa člani gospodinjstva, stari od 18 do 24 let, ki niso delovno aktivni in živijo pri vsaj enem od staršev. Vsi ostali člani gospodinjstva so odrasle osebe. Otrok, star od 18 do 24 let, ki je delovno aktiven, se torej šteje za odraslo osebo (SURS).