Leto 0–15 let 0–18 let
1997 20,9 20,3
1998 20,9 20,6
1999 21,0 21,0
2000 22,5 22,1
2001 23,3 23,0
2002 21,6 20,7
2003 21,7 21,0
2004 22,1 21,0
2005 26,4 26,0
2006 24,9 24,1
2007 23,5 23,1
2008 22,0 21,9
2009 22,1 22,0
2010 24,0 24,4
2011 24,7 24,6
2012 25,0 24,8
2013 26,1 25,5
2014 26,6 26,1
2015 24,6 24,5
2016 22,7 22,8
2017 24,3 24,1
-
Vzorec: anketni
Vir podatkov: Statistični urad Republike Slovenije (SURS) - do leta 2004 anketa APG, od 2005 dalje SILC.
Mednarodni vir podatkov: EUROSTAT
Opomba h kazalniku: Zaradi metodoloških razlik med obema viroma, podatki niso popolnoma primerljivi.
Opis kazalnika: Stopnja tveganja revščine pred socialnimi transferji je izračunana glede na isti prag tveganja revščine kot stopnja tveganja revščine, le da od dohodka odštejemo invalidske pokojnine (SURS).