Leto Vsi vzdrževani otroci* 0–15 let 0–18 let
1997      12,9                          13,8 13,4
1998 12,2 13,1 12,7
1999 11,2 11,6 11,4
2000 10,9 11,2 11,1
2001 11,3 11,6 11,7
2002 9,9 10,7 10,2
2003 9,9 9,9 9,9
2004 9,2 8,8 8,7
2005 9,9 11,1 10,8
2006 9,3 10,4 10,0
2007 9,5 10,4 9,9
2008 9,9 10,7 10,5
2009 9,1 10,1 9,8
2010 10,5 11,2 11,3
2011 12,1 13,5 13,1
2012 12,0 12,5 12,1
2013 13,1 13,9 13,5
2014 13,4 14,2 14,1
2015 12,9 13,4 13,3
2016 11,4 11,3 11,5
2017 11,2 12,1 11,8
-
Vzorec: anketni
Vir podatkov: Statistični urad Republike Slovenije (SURS) - do leta 2004 anketa APG, od 2005 dalje SILC.
Mednarodni vir podatkov: EUROSTAT
Opomba h kazalniku: Zaradi metodoloških razlik med obema viroma, podatki niso popolnoma primerljivi.
*Vzdrževani otroci so člani gospodinjstva, stari manj kot 18 let ali pa člani gospodinjstva, stari od 18 do 24 let, ki niso delovno aktivni (tj. zaposleni ali samozaposleni) in živijo pri vsaj enem od staršev (SURS).
Opis kazalnika: Stopnja tveganja revščine je izražena kot odstotek oseb, ki živijo v gospodinjstvih z razpoložljivim ekvivaletnim dohodkom pod pragom tveganja revščine. Osnovna stopnja tveganja revščine je izračunana za 60-odstotni prerez (prag tveganja revščine, opredeljen s 60 % mediane ekvivalentnega razpoložljivega dohodka) (SURS).