Leto Vrednost
1997 14,3
1998 13,5
1999 11,8
2000 11,2
2001 11,7
2002 10,5
2003 9,9
2004 8,9
2005 12,1
2006 11,5
2007 11,3
2008 11,6
2009 11,2
2010 12,6
2011 14,7
2012 13,5
2013 14,7
2014 14,8
2015 14,2
2016 11,9
2017 12,8
-
Vzorec: anketni
Vir podatkov: Statistični urad Republike Slovenije (SURS) - do leta 2004 anketa APG, od 2005 dalje SILC.
Mednarodni vir podatkov: EUROSTAT
Opomba h kazalniku: Zaradi metodoloških razlik med obema viroma, podatki niso popolnoma primerljivi.
Opis kazalnika: Stopnja tveganja revščine je izražena kot odstotek oseb, ki živijo v gospodinjstvih z razpoložljivim ekvivaletnim dohodkom pod pragom tveganja revščine. Osnovna stopnja tveganja revščine je izračunana za 60-odstotni prerez (prag tveganja revščine, opredeljen s 60 % mediane ekvivalentnega razpoložljivega dohodka) (SURS).