TRŽIČ

Izvajalec storitve pomoči na domu:

Dom Petra Uzarja Tržič
Ročevnica 58
4290 Tržič
T: 04 598 03 00
E: info@dputrzic.si
www.dputrzic.si

Cena ure pomoči na domu, ki jo plača uporabnik (stanje na dan 31. 12. 2020):
– delovnik: 5,83 EUR,
– sobota: 5,83 EUR,
– nedelja: 8,16 EUR,
– praznik: 8,47 EUR.


Ponovno naložite zemljevid