Leto Vrednost
1995 5,5
2000 4,9
2001 4,2
2002 3,8
2003 4,0
2004 3,7
2005 4,1
2006 3,4
2007 2,8
2008 2,4
2009 2,4
2010 2,5
2011 2,9
2012 1,6
2013 2,9
2014 1,8
2015 1,6
2016 2,0
2017 2,1
-
Vzorec: populacija
Vir podatkov: Statistični urad Republike Slovenije (SURS)
Mednarodni vir podatkov: EUROSTAT

Opis kazalnika: Umrli dojenčki na 1000 živorojenih je razmerje med številom umrlih dojenčkov v koledarskem letu in številom živorojenih v istem letu, pomnoženo s 1000 (SURS).