USPOSABLJANJA ZA OSEBNE ASISTENTE, STROKOVNE VODJE, USKLAJEVALCE OSEBNE ASISTENCE, UPORABNIKE IN ZAKONITE ZASTOPNIKE 2023


Inštitut RS za socialno varstvo po Pravilniku o osebni asistenci (Uradni list RS, št. 26/22) izvaja usposabljanja za osebne asistente, strokovne vodje, usklajevalce osebne asistence, uporabnike in zakonite zastopnike.

Pred prijavo vas vljudno prosimo, da preberete: Protokol izvajanja uposabljanja za osebne asistente, strokovne vodje, usklajevalce osebne asistence, uporabnike in zakonite zastopnike.

POMEMBNO:

  • Na dodatna usposabljanja ne prijavljate oseb, ki so v tekočem letu opravile osnovni program usposabljanja, saj bodo dodatno usposabljanje potrebovali šele naslednje leto.
  • 1. dodatno usposabljanje vsebuje program oz. vsebine, izvedene v letu 2022, zato se nanj prijavijo tisti, ki se v letu 2022 dodatnega usposabljanja na IRSSV niso udeležili.
  • Na 2. dodatno usposabljanje se prijavijo tisti, ki so se v letu 2022 že udeležili dodatnega usposabljanja na IRSSV.

PRIJAVO IZVEDETE NA SPODNJI POVEZAVI

https://usposabljanja.irssv-sozo.si/

Po prijavi boste prejeli potrditveni e-mail. Šele po potrditvi, je vaša prijava veljavna.