USPOSABLJANJA ZA OSEBNE ASISTENTE, STROKOVNE VODJE, USKLAJEVALCE OSEBNE ASISTENCE, UPORABNIKE IN ZAKONITE ZASTOPNIKE 2023


Inštitut RS za socialno varstvo po Pravilniku o osebni asistenci (Uradni list RS, št. 26/22 in 27/23) izvaja usposabljanja za osebne asistente, strokovne vodje, usklajevalce osebne asistence, uporabnike in zakonite zastopnike.

Pred prijavo vas vljudno prosimo, da preberete: Protokol izvajanja uposabljanja za osebne asistente, strokovne vodje, usklajevalce osebne asistence, uporabnike in zakonite zastopnike.

POMEMBNO:

  • Prijavo izvedejo izvajalci osebne asistence.
  • Na dodatna usposabljanja ne prijavljate oseb, ki so v tekočem letu opravile osnovni program usposabljanja, saj bodo dodatno usposabljanje potrebovali šele naslednje leto.
  • 1. dodatno usposabljanje vsebuje program oz. vsebine, izvedene v letu 2022, in je namenjen tistim, ki se v letu 2022 dodatnega usposabljanja na IRSSV niso udeležili.
  • 2. dodatno usposabljanje je namenjeno tistim, ki so se v letu 2022 že udeležili dodatnega usposabljanja na IRSSV.
  • PROSIMO, DA JE VSAK POSAMEZEN UDELEŽENEC PRIJAVLJEN S SVOJIM E-MAIL NASLOVOM. VEČ PRIJAV UDELEŽENCEV Z ISTIM E-MAIL NASLOVOM NI DOVOLJENO.

PRIJAVO IZVEDETE NA SPODNJI POVEZAVI:

https://usposabljanja.irssv-sozo.si/

Po prijavi bosta izvajalec osebne asistence in udeleženec prejela potrditveni e-mail. Šele po potrditvi, je prijava veljavna. V kolikor e-maila niste prejeli, prosimo preverite še neželeno pošto/spam. Izvajalce prosimo, da na to opozorijo prijavljene udeležence.

Več informacij lahko pridobite na e-mailu: osebna.asistenca@irssv.si