Usposabljanja za osebne asistente, strokovne vodje, usklajevalce osebne asistence, uporabnike in zakonite zastopnike 2023

Fotografija večje predavalnice, na kateri so vidni poslušalci, ki poslušajo predavateljico, ki predava pred projekcijo.

Inštitut RS za socialno varstvo po Pravilniku o osebni asistenci (Uradni list RS, št. 26/22 in 27/23) izvaja usposabljanja za osebne asistente, strokovne vodje, usklajevalce osebne asistence, uporabnike in zakonite zastopnike.

Pred prijavo vas vljudno prosimo, da preberete: Protokol izvajanja uposabljanja za osebne asistente, strokovne vodje, usklajevalce osebne asistence, uporabnike in zakonite zastopnike.

POMEMBNO:

  • Prijavo izvedejo izvajalci osebne asistence.
  • Na dodatna usposabljanja ne prijavljate oseb, ki so v tekočem letu opravile osnovni program usposabljanja, saj bodo dodatno usposabljanje potrebovali šele naslednje leto.
  • 1. dodatno usposabljanje vsebuje program oz. vsebine, izvedene v letu 2022, in je namenjen tistim, ki se v letu 2022 dodatnega usposabljanja na IRSSV niso udeležili.
  • 2. dodatno usposabljanje je namenjeno tistim, ki so se v letu 2022 že udeležili dodatnega usposabljanja na IRSSV.
  • PROSIMO, DA JE VSAK POSAMEZEN UDELEŽENEC PRIJAVLJEN S SVOJIM E-MAIL NASLOVOMVEČ PRIJAV UDELEŽENCEV Z ISTIM E-MAIL NASLOVOM NI DOVOLJENO.

PRIJAVO IZVEDETE NA SPODNJI POVEZAVI:

https://usposabljanja.irssv-sozo.si/

 

Po prijavi bosta izvajalec osebne asistence in udeleženec prejela potrditveni e-mail. Šele po potrditvi, je prijava veljavna. V kolikor e-maila niste prejeli, prosimo preverite še neželeno pošto/spam. Izvajalce prosimo, da na to opozorijo prijavljene udeležence.

Več informacij lahko pridobite na e-mailu: osebna.asistenca@irssv.si