USPOSABLJANJA ZA OSEBNE ASISTENTE, STROKOVNE VODJE, USKLAJEVALCE OSEBNE ASISTENCE, UPORABNIKE IN ZAKONITE ZASTOPNIKE

Inštitut RS za socialno varstvo po Pravilniku o osebni asistenci (Uradni list RS, št. 26/22) izvaja usposabljanja za osebne asistente, strokovne vodje, usklajevalce osebne asistence, uporabnike in zakonite zastopnike.

Pred prijavo vas vljudno prosimo, da preberete: Protokol izvajanja uposabljanja za osebne asistente, strokovne vodje, usklajevalce osebne asistence, uporabnike in zakonite zastopnike.

POMEMBNO: Prosimo, da na dodatno usposabljanje ne prijavljate oseb, ki so v letošnjem letu opravile osnovni program usposabljanja, saj bodo dodatno usposabljanje potrebovali šele naslednje leto.

PRETEKLA USPOSABLJANJA:

Dodatni program usposabljanja za osebne asistente, uporabnike in zakonite zastopnike

sreda, 7. 12. 2022 med 9:30 in 15:30 uro

ZAKLJUČENE PRIJAVE

Dodatni program usposabljanja za strokovne vodje in usklajevalce osebne asistence

četrtek, 24. 11. 2022 med 9:30 in 15:30 uro

ZAKLJUČENE PRIJAVE

Osnovni program usposabljanja za strokovne vodje in usklajevalce osebne asistence

sreda, 26. 10. 2022 med 9:30 in 16:30 uro

ZAKLJUČENE PRIJAVE

Osnovni program usposabljanja za osebne asistente, uporabnike in zakonite zastopnike

sreda, 9. 11. 2022 med 9:30 in 16:30 uro

ZAKLJUČENE PRIJAVE

Usposabljanja bodo potekala preko Zoom-a. Prijave so možne do 3 dni pred datumom posameznega usposabljanja. Število prijav na posamezno usposabljanje je omejeno iz tehničnih razlogov. Udeležba na usposabljanju je za udeležence brezplačna.

Udeleženec usposabljanja mora razpolagati z ustrezno programsko oziroma tehnično opremo, ki omogoča interaktivno oziroma aktivno sodelovanje posameznega udeleženca v okviru usposabljanja ter preverjanje njegove prisotnosti s strani inštituta. Ves čas mora imeti vključeno kamero. Mikrofon se tekom izvedbe programa s strani predavateljev izključi, vključi se v primeru zahteve ali potrebe po aktivnem sodelovanju (vprašanja, predlogi, idr.).

Vsa dodatna vprašanja naslovite na e-mail: osebna.asistenca@irssv.si