VABILO OTROKOM K IZPOLNJEVANJU SPLETNEGA VPRAŠALNIKA O ŽIVLJENJU V ČASU EPIDEMIJE NOVEGA KORONAVIRUSA

Epidemija novega koronavirusa je spremenila življenja otrok. Ti so sicer skupina prebivalstva, ki je v povprečju manj od drugih starostnih skupin izpostavljena bolezni COVID-19, kar pa še ne pomeni, da zaradi ukrepov za zajezitev epidemije niso postali bolj ranljivi. Podatkov o tem, kako so doživljali epidemijo in ukrepe za njeno zajezitev ni veliko, še posebej ne takih, ki bi jih pridobili neposredno od otrok samih. Prav takšni podatki nas najbolj zanimajo, saj menimo, da so ključni za oblikovanje otrokom bolj prijaznih ukrepov različnih javnih politik (izobraževalne, zdravstvene, družinske, socialne).

Na Inštitutu RS za socialno varstvo v ta namen opravljamo študijo Življenje otrok v času epidemije novega koronavirusa. Naročnik študije je Ministrstvo za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti, podpira jo tudi Nacionalni inštitut za javno zdravje. Del študije je tudi anonimen spletni vprašalnik, namenjen učencem in učenkam od 4. do 9. razreda osnovnih šol in dijakom srednjih šol, ki smo ga poslali vsem šolam v Sloveniji.

Teme, ki jih vprašalnik vključuje, so:

  1. blaginja otrok med epidemijo na naslednjih področjih (duševno zdravje, izobraževanje, revščina, uporaba IKT tehnologije, prosti čas, družinski in vrstniški odnosi, življenjski slog itd.),
  2. informiranost otrok o epidemiji,
  3. odnos otrok do ukrepov države.

Prosimo tudi vas, da otroke v vaši socialni mreži spodbudite k izpolnjevanju vprašalnika na povezavi: https://irssv.1ka.si/covid.

Izpolnjene spletne vprašalnike pričakujemo do 15. 6. 2020.

Več o anketi in zaupnosti podatkov najdete na naslednji povezavi.