Leto Vrednost
1997 511 194 000
1998 567 601 000
1999 640 682 000
2000 722 598 000
2001 828 762 000
2002 1 175 399 000
2003 1 397 645 000
2004 1 410 766 000
2005 1 469 172 000
2006 1 545 251 000
2007 6 831 775
2008 7 588 231
2009 8 061 613
2010 8 253 498
2011 8 362 057
2012 8 497 020
2013 8 469 642
2014 8 534 573
2015 8 545 584
2016 8 988 706
2017 9 532 466
Vzorec: populacija
Vir podatkov: Ministrstvo za delo,družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ)
Opis kazalnika: Dodatek za nego otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo je denarni dodatek za nego, ki se izplačuje enemu od staršev hudo bolnega otroka ali otroka s telesno ali duševno prizadetostjo in je namenjen poravnavanju povečanih stroškov, ki jih ima družina zaradi nege in varstva hudo bolnega otroka ali otroka z motnjami v telesnem ali duševnem razvoju (Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih).
Opomba h kazalniku: Do leta 2006 so sredstva v tolarjih (SIT), od vključno leta 2007 naprej pa so sredstva v evrih (€).