ŽALEC

Izvajalec storitve pomoči na domu:

Dom Nine Pokorn Grmovje
Pernovo 4a
3310 Žalec
T: 03 713 29 00
E: info@dnpg.si
www.dnpg.si

Cena ure pomoči na domu, ki jo plača uporabnik (stanje na dan 31. 12. 2020):
– delovnik: 6,82 EUR,
– sobota: 6,82 EUR,
– nedelja: 8,81 EUR,
– praznik: 9,48 EUR.


Ponovno naložite zemljevid