Leto Vrednost
1995 9,5
2000 9,1
2001 8,8
2002 8,8
2003 8,7
2004 9,0
2005 9,1
2006 9,4
2007 9,8
2008 10,8
2009 10,7
2010 10,9
2011 10,7
2012 10,7
2013 10,3
2014 10,3
2015 10,0
2016 9,9
2017         9,8
-
Vzorec: populacija
Vir podatkov: Statistični urad Republike Slovenije (SURS)
Mednarodni vir podatkov: EUROSTAT
Opomba h kazalniku: Živorojeni na 1000 prebivalcev je razmerje med številom živorojenih otrok v koledarskem letu in številom prebivalstva sredi istega leta, pomnoženo s 1000 (SURS).