Izhodišča za spremljanje vključenosti oseb s statusom po ZDVDTP v različne oblike oskrbe oziroma storitve (2017) Medgeneracijska solidarnost v skupnosti: analiza stanja in priprava predlogov (2012) Spremljanje in ocenjevanje izvajanja Evropskega leta aktivnega staranja in solidarnosti med generacijami (2012) Pregled izvajanja socialne oskrbe na domu po evropskih državah s poudarkom na ocenjevanju potreb uporabnikov (2014) Analiza kadra v dolgotrajni oskrbi (2016) Priprava podlag za izvedbo pilotnih projektov, ki bodo podpirali prehod v izvajanje sistemskega zakona o dolgotrajni oskrbi (2017) Evalvacija projekta, preoblikovanje obstoječih mrež ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše (2022) Evalvacija pilotnih projektov s področja dolgotrajne oskrbe (2020) Izvajanje pomoči na domu, analiza stanja v letu 2022 Izvajanje pomoči na domu, analiza stanja v letu 2021 Izvajanje pomoči na domu, analiza stanja v letu 2020 Izvajanje pomoči na domu, analiza stanja v letu 2019 Izvajanje pomoči na domu, analiza stanja v letu 2018 Izvajanje pomoči na domu, analiza stanja v letu 2017 Izvajanje pomoči na domu, analiza stanja v letu 2016 Izvajanje pomoči na domu, analiza stanja v letu 2015 Izvajanje pomoči na domu, analiza stanja v letu 2014 Izvajanje pomoči na domu, analiza stanja v letu 2013 Izvajanje pomoči na domu, analiza stanja v letu 2012 Izvajanje pomoči na domu, analiza stanja v letu 2011 Izvajanje pomoči na domu, analiza stanja v letu 2010 Izvajanje pomoči na domu, analiza stanja v letu 2009 Izvajanje pomoči na domu, analiza stanja v letu 2008 Izvajanje pomoči na domu, analiza stanja v letu 2007 Analiza organiziranosti in izvajanja oskrbe na področju oskrbovanih stanovanj (2015) Analiza organiziranosti in izvajanje oskrbe na področju oskrbovanih stanovanj (2014) Analiza storitev, opravljenih na podlagi dovoljenja za delo (2013)
Skip to content