O inštitutu

Osebna izkaznica

Polno ime: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo

Angleško ime: Social Protection Institute of the Republic of Slovenia

Skrajšano ime: IRSSV

Sedež: Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana

Telefon: + 386 1 2000 250, +386 1 2000 260

E-pošta: irssv@siol.net

FB: https://www.facebook.com/InstitutRsZaSocialnoVarstvo

Logotip IRSSV

Pooblaščenec za varstvo osebnih podatkov (DPO): Odvetnica Alja Fakin, Trdinova ulica 5, 1000 Ljubljana

 

 • Osebna asistenca
  osebna.asistenca@irssv.si
  Namenjen komunikaciji v zvezi z izobraževanji za izvajanje in upravljanje osebne asistence ter informacijam z določenim terminom obiska komisije.Uradne ure:
  ponedeljek: 9:00 – 11:00
  sreda: 9:00 – 11:00
  petek: 9:00 – 11:00

 

 • Nacionalna kontaktna točka programa EASI
  nkteasi@irssv.si
  Namenjen kandidatom programa EaSI za pridobivanje aktualnih in relevantnih informacij in podpore pri kandidiranju za sredstva programa EaSI. Več

 

 • Kadrovske zadeve
  kadri.irssv@siol.net
  01 2000 260
  Namenjen obveščanju in sprejemanju obvestil v zvezi s kadrovskimi zadevami (zaposleni na IRSSV, javni razpisi za prosta delovna mesta, drugi iskalci zaposlitve/sodelovanja, študentje,…).

 

 • Raziskovalno-projektni oddelek
  rpo.irssv@siol.net
  Namenjen komunikaciji z zaposlenimi glede raziskovalnih vsebin.

 

 • Pomoč na domu
  pnd.irssv@siol.net
  Namenjen izvajalcem socialnovarstvene storitve pomoč na domu in občinam, ki zagotavljajo storitev (posredovanje letnih podatkov in drugo).

 

 • Dolgotrajna oskrba
  dolgotrajna.oskrba@siol.net
  01 2000 257
  Namenjen izvajalcem pilotnih projektov »Izvedba pilotnih projektov, ki bodo podpirali prehod v izvajanje sistemskega zakona o dolgotrajni oskrbi«. Ter vsem ostalim, ki nam pišete na temo dolgotrajne oskrbe. Več o projektu tukaj.

 

 • Deinstitucionalizacija
  deinstitucionalizacija@siol.net
  01 2000 254
  Namenjen splošni in strokovni javnosti v zvezi s posredovanjem informacij o deinstitucionalizaciji. Več o projektu tukaj.

 

 • Socialno varstveni programi
  svp.irssv@siol.net
  Namenjen izvajalcem socialnovarstvenih programov, sofinanciranih z MDDSZ (posredovanje obrazcev in drugo).

 

 • Evapro
  evapro.irssv@siol.net
  069 787 123
  Namenjen izvajalcem javnih socialnovarstvenih programov.
  Uradne ure:
  vsak četrtek 9:00 – 11:00 ter 13:00 – 18:00

Upravni odbor

Dne 1. 4. 2022 je bila konstitutivna seja sedmega sklica Upravnega odbora Inštituta Republike Slovenije za socialno varstvo za obdobje 2022–2026, ki deluje v naslednji sestavi:

 • mag. Vladimir Pegan, predstavnik ustanovitelja, predsednik Upravnega odbora
 • dr. Polona Dremelj, predstavnica zaposlenih, namestnica predsednika
 • Saša Mlakar, predstavnica ustanovitelja
 • mag. Damijan Dolinar, predstavnik ustanovitelja
 • dr. Mišela Mavrič, predstavnica ustanovitelja
 • mag. Barbara Tiselj, predstavnica Socialne zbornice Slovenije
 • ddr. Mara Ovsenik, predstavnica Socialne zbornice Slovenije.

 

Strokovni svet Inštituta Republike Slovenije za socialno varstvo

Strokovni svet sestavljajo vsi zaposleni. Predsednica strokovnega sveta IRSSV: mag. Martina Trbanc, namestnik predsednice strokovnega sveta IRSSV: dr. Urban Boljka.