O inštitutu

Osebna izkaznica

Polno ime: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo

Angleško ime: Social Protection Institute of the Republic of Slovenia

Skrajšano ime: IRSSV

Sedež: Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana

Telefon: + 386 1 2000 250, +386 1 2000 260

E-pošta: irssv@siol.net

FB: https://www.facebook.com/InstitutRsZaSocialnoVarstvo

Logotip IRSSV

Pooblaščenec za varstvo osebnih podatkov (DPO): Odvetnica Alja Fakin, Trdinova ulica 5, 1000 Ljubljana

Splošno
irssv@siol.net
01 2000 250

Osebna asistenca
osebna.asistenca@irssv.si
Namenjen komunikaciji v zvezi z izobraževanji za izvajanje in upravljanje osebne asistence ter informacijam z določenim terminom obiska komisije.

Uradne ure:
ponedeljek: 9:00 – 11:00
sreda: 9:00 – 11:00
petek: 9:00 – 11:00

Nacionalna kontaktna točka programa EASI
nkteasi@irssv.si
Namenjen kandidatom programa EaSI za pridobivanje aktualnih in relevantnih informacij in podpore pri kandidiranju za sredstva programa EaSI. Več

Kadrovske zadeve
kadri.irssv@siol.net
01 2000 260
Namenjen obveščanju in sprejemanju obvestil v zvezi s kadrovskimi zadevami (zaposleni na IRSSV, javni razpisi za prosta delovna mesta, drugi iskalci zaposlitve/sodelovanja, študentje,…).

Raziskovalno-projektni oddelek
rpo.irssv@siol.net
Namenjen komunikaciji z zaposlenimi glede raziskovalnih vsebin.

Pomoč na domu
pnd.irssv@siol.net
Namenjen izvajalcem socialnovarstvene storitve pomoč na domu in občinam, ki zagotavljajo storitev (posredovanje letnih podatkov in drugo).

Dolgotrajna oskrba
dolgotrajna.oskrba@siol.net
01 2000 257
Namenjen izvajalcem pilotnih projektov »Izvedba pilotnih projektov, ki bodo podpirali prehod v izvajanje sistemskega zakona o dolgotrajni oskrbi«. Ter vsem ostalim, ki nam pišete na temo dolgotrajne oskrbe. Več o projektu tukaj.

Deinstitucionalizacija
deinstitucionalizacija@siol.net
01 2000 254
Namenjen splošni in strokovni javnosti v zvezi s posredovanjem informacij o deinstitucionalizaciji. Več o projektu tukaj.

Socialno varstveni programi
svp.irssv@siol.net
Namenjen izvajalcem socialnovarstvenih programov, sofinanciranih z MDDSZ (posredovanje obrazcev in drugo).

Evapro
evapro.irssv@siol.net
069 787 123
Namenjen izvajalcem javnih socialnovarstvenih programov.

Uradne ure:
vsak četrtek 9:00 – 11:00 ter 13:00 – 18:00

Upravni odbor

Dne 1. 4. 2022 je bila konstitutivna seja sedmega sklica Upravnega odbora Inštituta Republike Slovenije za socialno varstvo za obdobje 2022–2026, ki deluje v naslednji sestavi:

  • mag. Vladimir Pegan, predstavnik ustanovitelja, predsednik Upravnega odbora
  • dr. Polona Dremelj, predstavnica zaposlenih, namestnica predsednika
  • Saša Mlakar, predstavnica ustanovitelja
  • mag. Damijan Dolinar, predstavnik ustanovitelja
  • dr. Mišela Mavrič, predstavnica ustanovitelja
  • mag. Barbara Tiselj, predstavnica Socialne zbornice Slovenije
  • ddr. Mara Ovsenik, predstavnica Socialne zbornice Slovenije.

 

Strokovni svet Inštituta Republike Slovenije za socialno varstvo

Strokovni svet sestavljajo vsi zaposleni. Predsednica strokovnega sveta IRSSV: mag. Martina Trbanc, namestnik predsednice strokovnega sveta IRSSV: dr. Urban Boljka.

 

Skip to content