Spremljanje izvajanja storitev v VDC in CUDV (analiza stanja v letu 2016) Spremljanje izvajanja storitev v VDC in CUDV (analiza stanja v letu 2015) Priprava izhodišč za spremljanje podatkov VDC (2015) Spremljanje izvajanja programov socialnega varstva za leto 2022 Spremljanje izvajanja programov socialnega varstva za leto 2021 Spremljanje izvajanja programov socialnega varstva za leto 2020 Spremljanje izvajanja programov socialnega varstva za leto 2019 Spremljanje izvajanja programov socialnega varstva za leto 2018 Spremljanje izvajanja programov socialnega varstva za leto 2017 Spremljanje izvajanja programov socialnega varstva za leto 2016 Spremljanje izvajanja programov socialnega varstva za leto 2015 Spremljanje izvajanja programov socialnega varstva za leto 2014 Spremljanje izvajanja programov socialnega varstva za leto 2013 Spremljanje izvajanja programov socialnega varstva za leto 2012 Spremljanje izvajanja programov socialnega varstva za leto 2011 Spremljanje izvajanja programov socialnega varstva za leto 2010 Podpora pri procesu evalvacije izvajanja javnih socialnih programov: Poročilo za leto 2008 Zunanje evalvacije javnih socialnovarstvenih programov: Poročilo o zunanji evalvaciji specializiranih terapevtskih programov psihosocialne pomoči otrokom, odraslim ali družinam, namenjenim razreševanju medsebojnih osebnostnih problemov (2011) Zunanje evalvacije javnih socialnovarstvenih programov: Poročilo o zunanji evalvaciji programov sprejemališč in zavetišč za brezdomce ter programov sprejemališč in zavetišč za brezdomne uživalce nedovoljenih drog (2011) Zunanje evalvacije javnih socialnovarstvenih programov: Evalvacijsko poročilo zavetišča za brezdomne uživalce drog (2016) Zunanje evalvacije javnih socialnovarstvenih programov: Evalvacijsko poročilo za skupino visokopražnih programov namenjenih uporabnikom prepovedanih drog (2016) Zunanje evalvacije javnih socialnovarstvenih programov: Evalvacijsko poročilo za skupino nizkopražnih programov namenjenih uporabnikom prepovedanih drog (2016) Zbirnik končnih evalvacijskih poročil visokopražnih programov (2016) Zbirnik končnih evalvacijskih poročil nizkopražnih programov namenjenih uporabnikom prepovedanih drog (2016) Analiza storitev, opravljenih na podlagi dovoljenja za delo (2013)