Mednarodna konferenca v okviru EaSI projekta NOVA – Socialna in zaposlitvena integracija oseb iz ranljivih skupin

Sodelavci Inštituta RS za socialno varstvo smo v okviru EaSI projekta NOVA organizirali mednarodno konferenco z naslovom Socialna in zaposlitvena integracija oseb iz ranljivih skupin: pristopi, prakse in izzivi. Konferenca je potekala 28. 5. 2024 v M hotelu v Ljubljani.

Poleg slovenskih udeležencev so na konferenci sodelovali tudi predstavniki organizacij in projektov iz številnih drugih evropskih držav (Belgije, Italije, Madžarske, Nemčije, Severne Makedonije, Srbije in Portugalske) ter predstavnica Evropske komisije. V zanimivih diskusijah smo soočili različne prakse in izkušnje na področju socialnega in zaposlitvenega vključevanja oseb iz ranljivih skupin.

 

In the framework of EaSI project NOVA, Social Protection Institute of Slovenia organized an international conference on Social and labour market integration of people from vulnerable groups: approaches, practices, challenges, which took place on May, 28 2024 in M Hotel, Ljubljana.

Besides from Slovenia, there were representatives of organisations and projects from several European countries participating in the conference (Belgium, Italy, Hungary, Germany, North Macedonia, Serbia and Portugal), as well as a representative of European Commission. At the conference different practices and experiences in the field of social and employment integration of people from vulnerable groups were confronted through interesting discussions.

Skip to content