Metoda

Akcijsko raziskovanje

Akcijsko raziskovanje, kot ga razvijamo na IRSSV, je demokratičen način raziskovanja, ko tako pri raziskovanju kot pri izvajanju družbenih sprememb sodelujejo raziskovalci in tisti, ki jih raziskujemo. Poudarja pomen skupinske dinamike, skupnega odločanja, dialoškosti in kolektivnosti pri raziskovanju.

Akcijsko raziskovanje je eden izmed načinov, kako v raziskovanje in ustvarjanje znanja vključiti ljudi, ki so zaradi različnih družbenih okoliščin izključeni, in jim hkrati povrniti nekatere cenjene družbene vloge.

Na IRSSV razvijamo akcijsko raziskovanje predvsem na področju dezinstitucionalizacije in socialnega
dela.

Skip to content