Metoda

Aplikativno raziskovanje

Najvišje poslanstvo aplikativnega raziskovanja je uporaba raziskovalnih ugotovitev v procesu oblikovanja javnih politik. Da bi aplikativno raziskovanje postalo neločljiv del procesa javnih politik, je treba zmanjšati prepad raziskovalci in oblikovalci javnih politik. Prvi so nemalokrat nezadovoljni z načinom, na katerega so njihovi rezultati uporabljeni, drugi pa z (ne)uporabnostjo rezultatov. Vzrok za to lahko najdemo v različnosti ciljev teh dveh skupin, uporabe jezika in razumevanja rezultatov raziskav, predvsem pa v tem, da prve vodi znanstvena radovednost, druge pa poleg imperativa oblikovanja javnih politik (ta še zdaleč ni politično nevtralen proces) tudi tesen časovni okvir.

IRSSV se je v svojem dolgoletnem delovanju v tem procesu izkazal kot odlični partner, saj je razvil ustaljene mehanizme zagotavljanja uporabnosti raziskovalnih rezultatov, a ne za ceno odrekanja principom znanstvenega spoznanja.

Skip to content