Metoda

Evalvacija

Definicij evalvacij je praktično toliko, kolikor je objavljenih publikacij o evalvaciji. Raziskovalcem na IRSSV je najbližja Pattonova opredelitev evalvacije, ki pravi, da je evalvacija sistematično zbiranje informacij o delovanju, značilnostih in izidih programov/projektov/politik, da bi jih presojali, izboljšali njihovo delovanje in/ali dobili podlago za oblikovanje odločitve o nadaljnjem načrtovanju dejavnosti. Evalvacija je smiselna, če nam na podlagi dejanskih informacij o programu pove, koliko je projekt uspešen v tem, kar je bil njegov namen, kako učinkoviti so izvajalci pri svojem delu in kako projekt vpliva na reševanje problemov, ki naj bi jih reševal (M. Q. Patton (1997), Utilisation-Focused Evaluation. London: Sage Publications).

Na IRSSV izvajamo zunanje evalvacije, katerih prednost je, da jih izvaja nekdo, ki ni član organizacije in je tako zmanjšan subjektivni vidik (pristranskost), zato laže podaja konstruktivne kritike opravljenega dela in prej uvidi inovativne rešitve za odpravo nastalih problemov v prihodnje.

Pomanjkljivost zunanjega evalvatorja je sicer v tem, da ne more imeti popolnega razumevanja in uvida v način razmišljanja o predmetu evalvacije, vendar kljub temu zaradi distance do predmeta lažje razume probleme in jih primerno ovrednoti.

Na IRSSV razvijamo in izvajamo evalvacije s kvantitativnim in kvalitativnim pristopom na različnih področjih, poudariti velja predvsem primer dobre prakse, in sicer vzpostavitve enotnega postopka
evalviranja socialno-varstvenih programov.

Skip to content