Obvestilo izvajalcem javnih socialnovarstvenih programov glede baze podatkov Evapro© – nova navodila

Logotip: Evapro. Črka V izgleda kot oranžna kljukica, ki nakazuje odkljukano polje.

Po interaktivnih izobraževanjih na temo nove baze podatkov Evapro© smo prejeli kar nekaj pobud za izboljšave aplikacije. Veliko večino predlogov smo upoštevali in naredili bazo uporabnikom še bolj prijazno. Zaradi sprememb smo izdelali tudi nova navodila, do katerih lahko kot do sedaj dostopate preko vstopne maske v bazo Evapro©: https://evapro.irssv.si/. Pri uporabi baze boste opazili tudi nekaj izboljšav, ki jih ni možno zajeti v navodila (hitrost procesov,…).