Projekt NOVA

V okviru projekta NOVA – (Nova partnerstva in priložnosti za inovativne in trajnostne pristope k vključevanju ranljivih skupin v družbo in na trg dela), ki je (so)financiran iz programa EaSI, smo v drugem tednu decembra za projektne partnerje iz Srbije (Ministrstvo za delo, zaposlovanje, veterane in socialne zadeve Srbije, Rdeči križ Srbije, Nacionalna služba za zaposlovanje Srbije, Center za socialno politiko Srbije in IPSOS Strateški Marketing) organizirali študijski obisk v Lizboni. V okviru obiska smo se na Ministrstvu za delo, solidarnost in socialno varstvo Portugalske poleg predstavnikov ministrstva srečali tudi s predstavniki Zavoda za zaposlovanje in strokovno usposabljanje ter predstavniki Inštituta za socialno zaščito. Poleg tega smo v Lizboni obiskali enega od dveh lizbonskih centrov za zaposlovanje (Picoas), nevladno organizacijo, ki se posveča predvsem delu z migranti, Renew Mouraria ter portugalski Rdeči Križ, kjer smo se o programih pomoči in podpore osebam v ranljivih situacijah in revščini pogovarjali tudi s predstavniki lokalne izpostave Rdečega Križa v Amadori (kraj, ki ga imenujejo tudi portugalski talilni lonec različnih kultur).

Obiski teh organizacij in institucij so nam omogočili poglobljen vpogled v delovanje ključnih akterjev in portugalskega nacionalnega sistema na področju socialne zaščite najbolj ranljivih skupin prebivalstva (vključno z migranti) ter področju podpore vključevanju ranljivih skupin prebivalstva na trg dela na Portugalskem. Prenos znanja, izkušenj in dobrih praks med različnimi okolji je v iskanju ustreznih nacionalnih rešitev vedno koristna izkušnja, kar se je izkazalo tudi pri tokratnem obisku.

Skip to content