Projekt NOVA

Skupinska fotografija skupine ljudi, med katerimi so vidni tudi zaposleni na IRSSV. Stojijo pred vhodom stavbe, ki ima na levi in desni poslikave, ki se zgledujejo po renesančnem stilu.

V okviru projekta NOVA – (Nova partnerstva in priložnosti za inovativne in trajnostne pristope k vključevanju ranljivih skupin v družbo in na trg dela), ki je (so)financiran iz programa EaSI, smo v drugem tednu decembra za projektne partnerje iz Srbije (Ministrstvo za delo, zaposlovanje, veterane in socialne zadeve Srbije, Rdeči križ Srbije, Nacionalna služba za zaposlovanje Srbije, Center za socialno politiko Srbije in IPSOS Strateški Marketing) organizirali študijski obisk v Lizboni. V okviru obiska smo se na Ministrstvu za delo, solidarnost in socialno varstvo Portugalske poleg predstavnikov ministrstva srečali tudi s predstavniki Zavoda za zaposlovanje in strokovno usposabljanje ter predstavniki Inštituta za socialno zaščito. Poleg tega smo v Lizboni obiskali enega od dveh lizbonskih centrov za zaposlovanje (Picoas), nevladno organizacijo, ki se posveča predvsem delu z migranti, Renew Mouraria ter portugalski Rdeči Križ, kjer smo se o programih pomoči in podpore osebam v ranljivih situacijah in revščini pogovarjali tudi s predstavniki lokalne izpostave Rdečega Križa v Amadori (kraj, ki ga imenujejo tudi portugalski talilni lonec različnih kultur).

Obiski teh organizacij in institucij so nam omogočili poglobljen vpogled v delovanje ključnih akterjev in portugalskega nacionalnega sistema na področju socialne zaščite najbolj ranljivih skupin prebivalstva (vključno z migranti) ter področju podpore vključevanju ranljivih skupin prebivalstva na trg dela na Portugalskem. Prenos znanja, izkušenj in dobrih praks med različnimi okolji je v iskanju ustreznih nacionalnih rešitev vedno koristna izkušnja, kar se je izkazalo tudi pri tokratnem obisku.

Na fotografiji je skupina ljudi, ki sedijo za mizami, razporejenimi po učilnici. Izgleda, kot da se pogovarjajo. Iz stropa visi globus in obešene risbe mlajših, ki so nalepljene tudi po stenah.
Na fotografiji je skupina ljudi v pogovoru, ki sedi za mizami v obliki črke U. Na mizah imajo papirje. Na stropu je projektor, v ozadju pa projekcijsko platno in televizijski ekran, na drugi steni pa zemljevid sveta.
Na fotografiji je skupina ljudi, ki sedi za mizami v obliki črke U, nasproti pa jim stoji nasmejan moški, s katerim so v pogovoru. Na mizah imajo papirje in na stropu je projektor, v ozadju okna, ki gledajo na hodnik.
Na fotografiji je skupina, ki sedi v konferenčni dvorani za pogrnjenimi mizami v obliki črke U. Vsak ima pred sabo list s svojim nazivom in imenom, nekateri imajo pred seboj odprte računalnike. Na sredini prostora sta vidna projektor in računalnik na podstavku, v ozadju zvočniki in okna.
Na fotografiji je vidnih 11 žensk, ki sedijo v konferenčni dvorani za pogrnjenimi mizami v obliki črke U. Vsaka ima pred sabo list s svojim nazivom in imenom. Na sredini prostora sta vidna projektor in računalnik na podstavku.