Projekt

Brezdomstvo v Sloveniji

Inštitut RS za socialno varstvo skupaj s Fakulteto za družbene vede UL izvaja raziskavo »Brezdomstvo v Sloveniji: obseg, značilnosti in stališča«, ki jo financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost v RS.

Raziskava naslavlja pomanjkanje podatkov o brezdomstvu v Sloveniji, poudarja potrebo po zbiranju podatkov na nacionalni ravni in poglobljenem razumevanju pojava na podlagi kompleksne opredelitve brezdomstva.

Cilj raziskave je proučiti izbrane možnosti spremljanja obsega problematike brezdomstva v Sloveniji, in sicer na podlagi obstoječih baz podatkov ter anketnih virov, ter razumevanje stališč ljudi do te izjemno ranljive in večkratno izključene skupine prebivalstva.

Skip to content