Projekt

Evalvacija pilotnih projektov s področja dolgotrajne oskrbe

V obdobju 2018–2020 je v Sloveniji potekal projekt Izvedba pilotnih projektov, ki bodo podpirali prehod v izvajanje sistemskega zakona za dolgotrajno oskrbo. Aktivnosti so potekale v treh pilotnih okoljih, ki so bila izbrana na javnem razpisu (JR 2018) in so izvajala naslednje projekte:

Več o projektih in ciljih javnega razpisa najdete na spletni strani naročnika pilotnih projektov –  Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije.

Ministrstvo za zdravje je naročnilo tudi Evalvacijo pilotnih projektov s področja dolgotrajne oskrbe (JN 2018). Slednjo smo od januarja 2019 do decembra 2020 izvajali konzorcijski partnerji: Inštitut RS za socialno varstvoFakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani, in Inštitut za ekonomska raziskovanja.

Končni cilj evalvacije je bila priprava splošne ocene izvedbe pilotnih projektov, s katerimi so izvajalci pilotnih projektov preizkušali nove metode, postopke, mehanizme in storitve na področju dolgotrajne oskrbe, ter spremljanje njihovih učinkov na ljudi. Ciljne skupine so bili uporabniki in njihovi neformalni oskrbovalci, zaposleni v pilotnih okoljih in drugi deležniki s področja dolgotrajne oskrbe.

V okviru evalvacije smo vrednotili doseganje ciljev kot so bili definirani z javnim naročilom za izvedbo evalvacije. Na podlagi končne skupne evalvacije smo naročniku predlagali utemeljene rešitve v smislu izbora instrumentov in orodij, načrtovanja postopka, izvajanja izobraževanj, novih storitev in koordinirane ter integrirane obravnave, ki bodo pripomogle k oblikovanju ustreznih rešitev na področju integrirane dolgotrajne oskrbe.

Rezultate evalvacije predstavljamo v končnem poročilu, znanstveni monografiji ter kratkem strokovnem povzetku.

Naložbo so sofinancirali Ministrstvo za zdravje, Republika Slovenije, Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter program EU za zdravje s sofinanciranjem iz projekta SCIROCCO Exchange.