Projekt

Neodvisna evalvacija procesov in dela ENIL

Neodvisna evalvacija procesov in dela ENIL (European Network on Independent Living) za obdobje 2022 in 2023

Namen projekta je oceniti ENIL-ove procese in delo v letih 2022 in 2023. Cilj je podati kakovostno, uporabno in informativno evalvacijsko poročilo. V poročilu bodo kritično obravnavane in ocenjene prednosti in slabosti ENIL-ovih procesov, praks in dela v letih 2022 in 2023 ter doseganje v delovnem načrtu zastavljenih ciljev. Evalvacija bo vključevala ključne deležnike, kot so člani sekretariata ENIL-a, člani odbora, člani mladinskega odbora, prostovoljci in ključni partnerji, vključno s predstavniki Evropske komisije idr. Ker je osnovno vodilo evalvacije ocena dejanskega vpliva ENIL-ovega delovanja na izboljšanje življenja oseb z oviranostmi po Evropi, smo v teoretsko in metodološko zasnovo evalvacije vključili mnenja in interese oseb z oviranostjo.

Ključne aktivnosti v okviru projekta so: zasnova metodologije, izvedba raziskav in priprava končnega poročila.
Trajanje projekta: 1. julij 2023 – 30. november 2023.
Financiranje: ENIL

Skip to content