Projekt

Projekt NOVA – Nova partnerstva in priložnosti za inovativne in trajnostne pristope k vključevanju ranljivih skupin v družbo in trg dela

Projekt NOVA – Nova partnerstva in priložnosti za inovativne in trajnostne pristope k vključevanju ranljivih skupin v družbo in trg dela je (so)financiran iz razpisa EaSI. Koordinator projekta je Srbsko Ministrstvo za delo, zaposlovanje, veterane in socialne zadeve, v projektu pa sodelujejo še štiri partnerske organizacije iz Srbije (Nacionalna služba za zaposlovanje, Rdeči Križ Srbije, Center za socialno politiko in IPSOS Strateški Marketing) ter Inštitut RS za socialno varstvo iz Slovenije. Projekt poteka od decembra 2021, zaključil pa se bo v drugi polovici leta 2024.

Namen projekta NOVA je prispevati k razvoju novih oz. izboljšanih pristopov podpore osebam iz ranljivih skupin v Srbiji za njihovo lažje vključevanje v družbo in na trg dela. Ta cilj v projektu zasledujemo z razvojem inovativnih pristopov usposabljanja in podpore brezposelnim prejemnikom denarne socialne pomoči v Srbiji. V programe usposabljanja s podporo se je v okviru projekta vključilo približno 300 oseb v treh velikih srbskih mestih (100 v Beogradu, 100 v Nišu in 100 v Novem Sadu). Te osebe so se vključile v različna usposabljanja za poklicne kvalifikacije, ki jim je pridruženo tudi mentorstvo in individualna podpora. Poleg poklicnih usposabljanj s podporo je cilj projekta uporabnikom približati tudi že obstoječe ukrepe in socialnovarstvene storitve, ki so namenjene odpravi morebitnih ovir pri vključevanju ranljivih oseb na trg dela. V treh pilotnih mestih (Beograd, Niš, Novi Sad) so se oblikovale tudi lokalne službe za koordiniranje (državna služba za zaposlovanje, CSD, Rdeči križ), ki celostno, vključujoče ter hkrati individualno nudijo podporo vključenim osebam. Namen projekta je tudi vzpostavljanje novih partnerstev med institucijami, nevladnimi organizacijami in podjetji v Srbiji, kar bo oz. naj bi omogočilo bolj učinkovito odgovarjanje na izzive na področju zaposlovanja ranljivih skupin prebivalstva in njihove socialne aktivacije.

V projektu ima velik pomen tudi izmenjava izkušenj in dobrih praks z drugimi državami vključenimi v program EaSI, pri čemer ima kot edini mednarodni partner v projektu pomembno vlogo IRSSV. Inštitut je v okviru projekta že organiziral dva študijska obiska v tujini (v Sloveniji in na Portugalskem), na katerih so se partnerji iz Srbije seznanili z izkušnjami in praksami obeh držav na področju socialnega vključevanja in vključevanja dolgotrajno brezposelnih oseb na trg dela. Ob tem IRSSV s svojimi izkušnjami in znanji iz preteklih projektov in iz dolgoletnega spremljanja položaja ranljivih skupin v Sloveniji ter ukrepov zanje, nudi stalno podporo partnerjem pri projektu tudi pri vseh ostalih projektnih aktivnostih.

Skip to content