Projekt

Scirocco Exchange

Na IRSSV smo v obdobju 1. 1. 2019 – 30. 4. 2022 izvajali mednarodni projekt Scirocco Exchange, ki ga je sofinancirala Evropska komisija, v njem pa je sodelovalo 14 partnerjev iz devetih evropskih držav. Projekt je bil namenjen razvoju in promociji integrirane oskrbe.

V okviru projekta smo z mednarodnimi partnerji, v devetih državah preizkušali orodje Scirocco , ki smo ga v Sloveniji prilagodili za potrebe razvoja integrirane dolgotrajne oskrbe in ga prevedli v slovenščino. Z orodjem tako lahko prepoznavamo prednosti in slabosti posameznega okolja (npr. države, regije, občine, organizacije) na področju integrirane oskrbe. Orodje, ki smo ga pri nas uporabili na lokalni ravni (skupaj v 24 občinah), nam je omogočilo, da smo lahko s partnerji iz različnih držav in okolij izmenjali informacije o prednostih in izzivih s katerimi se soočajo na področju uvajanja integrirane oskrbe, ter se skupaj učili in prevzemali prepoznane dobre prakse. Z namenom prenosa dobrih praks smo organizirali dva prenosa znanja (iz Škotske in Baskije) ter vzpostavili Scirocco Exchange vozlišče znanja (angl. knowledge management hub) preko katerega države svoje znanje delijo z drugimi. Vozlišče znanja s tem izboljšuje dostop do že obstoječih virov in podatkov, diseminacije ustreznih rešitev ter identifikacije prednostnih področij, ki jih je potrebno izboljšati. Precej pozornosti smo namenili tudi diseminaciji informacij tako o samem orodju kot o rezultatih, ki smo jih z njegovo uporabo pridobili, s tem namenom smo oblikovali tudi letak, o rezultatih pa poročali tudi na najrazličnejših konferencah v Sloveniji in tujini.

Skip to content