Projekt

Sodelovanje v projektu »Getting a Life – Deinstitutionalisation of Residents of Demir Kapija Institution«

IRSSV je v projektu Getting a Life projektnemu partnerju People in Need nudil podporo pri procesu deinstitucionalizacije posebnega zavoda Demir Kapija v Severni Makedoniji in prehodu v skupnostno oskrbo. Izpeljane aktivnosti so prispevale zmanjšanju števila ljudi z intelektualnimi ovirami, ki živijo v stanovanjski ustanovi. Poleg tega so neposredno podprle 45 odraslih oseb z intelektualnimi ovirami, sedanjih prebivalcev Posebne ustanove Demir Kapija, pri njihovi preselitvi v ciljne skupnosti. Pri tem so bile upoštevane njihove osebne želje in rodni kraj. Ta proces je podprlo devet skupinskih domov.

Aktivnosti, ki jih je izvajal IRSSV, so bile namenjene oceni stanja, pripravi načrta preobrazbe zavoda, pripravi metodologije za spremljanje procesa preobrazbe ter pripravi načrta in izvedbi izobraževanja zaposlenih.

Trajanje: 2020 – 2023
Financiranje: Evropska unija

Skip to content