Projekt

Voices for Justice (Glasovi za pravičnost)

Projekt Glasovi za pravičnost (Voices for Justice) se osredotoča na pravice in izkušnje ljudi z oviranostjo, ki so žrtve kaznivih dejanj, in na njihov dostop do pravnega varstva. Namen projekta je bil izboljšati dostop določenih upravičencev do pravic, ki jih imajo Evropske unije o pravicah žrtev kaznivih dejanj (2012/29/EU) in Konvenciji Združenih narodov o pravicah invalidov, o določitvi minimalnih standardov na področju pravic, podpore in zaščite žrtev kaznivih dejanj, vključno s pravico do informacij, od začetne prijave, intervjuja, zbiranja dokazov, sodnega postopka in podpornih storitev za žrtve.

Cilj je bil dvojen:
a) z različnimi oblikami informiranja razviti kompetence osebja zaposlenega v pravosodju za ustrezno prepoznavanje in upoštevanje specifične situacije oseb z duševnimi motnjami pri komuniciranju z njimi in – posledično – za prilagoditev oblike komuniciranja na način, ki omogoča kar naj optimalnejše razumevanje;
b) osebam z duševnimi motnjami v postopkih pred pravosodnimi organi olajšati izražanje svojih potreb in izkušenj. Tako so bile izdelane publikacije za informiranje oseb z oviranostmi in vseh ostalih deležnikov, ki sodelujejo v postopkih, povezanimi z nasiljem in kriminaliteto.

Projekt je koordinirala organizacija Validity Foundation, s partnerji:
Bolgarija: Chance and Support
Hrvaška: Victim and Witness Support Service, VWSS
Češka in Slovaška: FORUM for Human Rights
Litva: Mental Health Perspectives, PSP
Romunija: Centre for Legal Resources
Slovenija: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo; Fakulteta za socialno delo, Univerza
v Ljubljani; Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja, PIC.

V vsaki državi smo izvedli raziskavo, s katero smo prepoznali obetavne prakse. V okviru projekta smo pripravili tudi orodja za delo za strokovnjake in strokovnjakinje in žrtve v kazenskopravnem sistemu, s katerimi podpiramo mednarodne standarde za zaščito pravic ljudi z oviranostjo, ki so žrtve kaznivih dejanj. Skupaj s partnerji (Fakulteta za socialno delo, Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja) smo tako izdelali štiri praktične vire za strokovnjake in upravičence, sedem nacionalnih poročil o ugotovitvah, sklop raziskovalne metodologije in orodij, ki se lahko uporabljajo po vsej Evropski uniji.

Projekt sofinancira Evropska Unija v sedmih državah članicah: Madžarska, Bolgarija, Hrvaška, Slovenija, Češka, Slovaška, Litva in Romunija.
Trajanje: 1. 7. 2020 – 31. 12. 2022

Skip to content