Projekt

Vzpostavitev projektne enote za izvedbo deinstitucionalizacije

IRSSV je bil v projektu Vzpostavitev projektne enote za izvedbo deinstitucionalizacije (OP20.03722) partner. Zadolžen je bil za izvedbo aktivnosti: »Podpora in načrtovanje razvoja in krepitve storitev v procesu DI«, v okviru katere je bila pripravljena analiza stanja in pregled obstoječih storitev institucionalnega varstva ter informiranje in ozaveščanje javnosti.

Ključni cilj projekta je bil vzpostaviti projektno enoto za dezinstitucionalizacijo na MDDSZ. Vzpostavljena projektna enota za dezinstitucionalizacijo je, v sodelovanju s projektnim partnerjem opravila naslednje naloge:
a) preučila stanje na področju deinstitucionalizacije v Sloveniji;
b) opredelila področja deinstitucionalizacije, ki jih je treba še urediti;
c) pripravila zakonske osnutke ter nacionalne strategije, ki bodo omogočile usklajeno izvajanje aktivnosti za vzpostavitev sistema deinstitucionalizacije;
d) povezala relevantne deležnike na področju vzpostavitve sistema deinstitucionalizacije in jim zagotovila strokovne vire in gradiva ter nadzirala napredovanje izgradnje sistema deinstitucionalizacije; in
e) pripravila strokovne podlage za izvedbo drugih operacij v okviru OP EKP, ki jih MDDSZ načrtuje na področju deinstitucionalizacije.

Trajanje projekta: marec 2018 – oktober 2022
Financiranje: MDDSZ in Evropska unija (Evropski socialni sklad)

Skip to content