Projekt

Zaključno poročilo pilotnega projekta “Razvoj in preizkušanje storitev socialnega vključevanja invalidov”

Objavljamo zaključno evalvacijsko poročilo o izvajanju pilotnega projekta Razvoj in preizkušanje storitev socialnega vključevanja invalidov, ki je potekal od sredine leta 2020, do marca 2022.  Poročilo prinaša rezultate poglobljenega spremljanja pilotnega projekta, vključuje informacije o njegovem poteku, podatke o različnih deležnikih, ki so bili vanj vključeni ter vsebinsko oceno uspešnosti projekta kot celote glede na postavljene cilje. Ugotovitve in poudarki po ključnih temah izhajajo iz refleksij in ocen pomembnih akterjev projekta, ki jih raziskovalke povezujemo z objektivnimi podatki, ter jih postavljamo v kontekst namenov in ciljev projekta ter učinkov na njegove neposredne uporabnike na eni strani in deležnike v širšem oziru na drugi strani.

V pilotni projekt je bilo vključenih okvirno 110 odraslih uporabnikov, in sicer zlasti osebe z motnjo v duševnem razvoju. Večinoma so bile vse osebe vključene tudi v VDC, živele pa so s starši (v manjši meri tudi same, s partnerjem/partnerico ali pa bližnjim sorodnikom). Pilotni projekt je omogočal, da so se lahko njegovi izvajalci v veliki meri fleksibilno odzivali in prilagajali individualnim potrebam in specifikam uporabnikov. Skozi pilotni projekt se je izkazalo, da je v okviru storitev SVI (z upoštevanjem ciljev uporabnikov, ki so zapisani v individualnem načrtu) možno celovito nasloviti potrebe uporabnikov. Aktivnosti, ki so se izvajale v okviru storitev socialnega vključevanja, so posegale na različna področja njihovega življenja in tako naslavljale njihove potrebe na različnih ravneh; neposrednih učinkov teh pilotnih aktivnosti na uporabnikih tako ni bilo moč prezreti.

Vpliv projekta pa se do določene mere kaže tudi na mezzo in makro ravni. Izvajalci projekta so v pilotnih okoljih uspeli navezati stike z novimi deležniki in okrepili sodelovanje z nekaterimi, s katerimi so že prej sodelovali ter tako prispevali k oblikovanju trajnostnega podpornega okolja za opolnomočen vstop uporabnikov v družbo, kljub temu, da jim ni uspelo razviti bolj trdne in obširne mreže podpornih oziroma partnerskih organizacij (delno tudi zaradi epidemije Covid 19). Kot pomemben »izplen« pilotnega projekta je sprejet Pravilnik o storitvah socialnega vključevanja invalidov, ki ureja izvajanje storitev v praksi in stopil v veljavo julija letos. S tem v Sloveniji na sistemski ravni v okviru javne mreže dobivamo nove storitve za krepitev bolj samostojnega in neodvisnega življenja v skupnosti za določeno skupino invalidov.

Skip to content