Vzpostavljanje vstopne točke dolgotrajne oskrbe

Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo (IRSSV) je s februarjem 2024 pričel z izvajanjem naloge Strokovna izhodišča za vzpostavitev vstopne točke (VT) dolgotrajne oskrbe, ki jo je IRSSV v okviru rednega plana naročilo Ministrstvo za solidarno prihodnost (MSP), Direktorat za starejše, dolgotrajno oskrbo in deinstitucionalizacijo.

V letih 2023 in 2024 je 16 regijskih centrov za socialno delo vzpostavilo vstopno točko za dolgotrajno oskrbo. MSP je pooblastilo IRSSV, da spremlja proces vzpostavljanja VT ter razvija potrebno znanje za zagotavljanje strokovne in vsebinske podpore pristojnemu ministrstvu in centrom za socialno delo za kakovostno, nemoteno in čim bolj poenoteno izvajanje aktivnosti vzpostavitve VT.

V okviru naloge je predviden obisk vsakega regijskega centra za socialno delo. Z mesecem marcem smo tako na IRSSV pričeli z obiski regijskih centrov za socialno delo. Do sedaj smo obiskali devet CSD, z obiski preostalih regijskih centrov za socialno delo bomo nadaljevali tudi v mesecu maju.

Preko akcijskega raziskovanja želimo pripraviti celovito analizo trenutnega stanja pri posamezni VT, prepoznati potrebe in priložnosti za izboljšave in identificirati ključne šibke točke, prednosti, tveganja in priložnosti vzpostavitve VT. Glede rezultatov naših obiskov bomo poročali MSP.

Z zaposlenimi na vstopni točki za dolgotrajno oskrbo želimo pregledati nadaljnje aktivnosti VT v letu 2024, navesti pričakovana tveganja, priložnosti in časovni okvir za implementacijo.

Skip to content