• AKTUALNO / 08. marca 2024

  Osebna asistenca – usposabljanja

  Termini aktualnih usposabljanj po Zakonu o osebni asistenci: za osebne asistente, strokovne vodje, usklajevalce, uporabnike in zakonite zastopnike.

  Več
 • AKTUALNO / 08. marca 2024

  Povabilo k sodelovanju pri novih razvojnih projektih

  Več
 • AKTUALNO / 07. maja 2024

  Vzpostavljanje vstopne točke dolgotrajne oskrbe

  Več
 • AKTUALNO / 25. aprila 2024

  Obvestilo izvajalcem javnih socialnovarstvenih programov glede baze podatkov Evapro© – termini izobraževanj

  Več
 • Slika – GRAF: Delež populacije, ki je prejel pomoč, po regijah (v %), junij 2023 (Simbolna slika; sicer je graf del poročila).
  AKTUALNO / 24. aprila 2024

  Objava poročila Socialni položaj v Sloveniji

  Več
 • AKTUALNO / 19. aprila 2024

  Posvet Dolgotrajna oskrba na domu

  Več
 • Simbolna slika
  AKTUALNO / 11. aprila 2024

  Obvestilo izvajalcem javnih socialnovarstvenih programov glede baze podatkov Evapro ©

  Več

IRSSV

Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo je leta 1996 ustanovila Republika Slovenija, v njenem imenu pa ustanoviteljske pravice in obveznosti izvršuje Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

O INŠTITUTU

IRSSV - področja in metode

Na inštitutu se ukvarjamo z vsebinami socialnega varstva, kamor spadajo spremljanje strateških dokumentov in ukrepov, revščina in socialna izključenost, socialnovarstvene storitve, programi in
evalvacije; z vsebinami invalidskega varstva, kot so osebna asistenca in druge invalidske problematike; ter z vsebinami z vidika preučevanja položaja otrok in družin.

PODROČJA IN METODE

IRSSV - izdelki

Nabor našega dela je raznolik in obširen, obsega izvirne raziskave, študije, analize, evalvacije, projekte, zbirke podatkov ter izvajanje programov usposabljanj v okviru osebne asistence.

IZDELKI

Poročila

vsa poročila
 • Poročilo

  Socialni položaj v Sloveniji 2022-2023

 • Poročilo

  Izdelava novega regijskega indeksa dobrobiti otrok RIBO_končno poročilo

 • Poročilo

  Spremljanje izvajanja programov v podporo družini: končno poročilo o izvajanju programov v letu 2022

Projekti

vsi projekti
 • Projekt

  Sodelovanje v projektu »Getting a Life – Deinstitutionalisation of Residents of Demir Kapija Institution«

  Več
 • Projekt

  Voices for Justice (Glasovi za pravičnost)

  Več
 • Projekt

  Vzpostavitev projektne enote za izvedbo deinstitucionalizacije

  Več
Skip to content