Sreda, 8. December 2021

Fast Font

Aktualno

Spoštovani.

Državni zbor Republike Slovenije je na seji dne 20. oktobra 2021 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osebni asistenci (ZOA-B), s katerim med drugim spreminja področje usposabljanja osebnih asistentov, strokovnih vodij in usklajevalcev osebne asistence.

Kot bodoči izvajalci usposabljanj in izobraževanj vas obveščamo, da vam natančnih podatkov o poteku izobraževanj ter drugih informacij v povezavi z omenjeno tematiko trenutno ne moremo podati. Takoj, ko bodo informacije na voljo, jih bomo objavili na spletni strani Inštituta Republike Slovenije za socialno varstvo (https://www.irssv.si). Do takrat vse aktivnosti [ ... ]

    

 

Vabljeni na spletno delavnico

Koordinacija na področju zdravstvenih in socialnovarstvenih storitev - prenos znanja iz Baskije, 

ki bo v torek, 23. novembra 2021 ob 9:30 uri.

Delavnica bo potekala preko Zoom platforme, na naslednji povezavi:

https://us02web.zoom.us/j/82950168619 

 

Na Inštitutu RS za socialno varstvo sodelujemo v projektu SCIROCCO Exchange v katerem sodelujejo partnerji iz devet evropskih držav in je namenjen razvoju integrirane oskrbe. V okviru projekta poteka intenzivna izmenjava znanja med sodelujočimi partnerji in eden v nizu dogodkov je tudi prihajajoča delavnica na kateri bodo [ ... ]

Objavljamo zaključno poročilo o izvajanju Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013–2020 in doseganju njenih ciljev za celotno obdobje veljavnosti dokumenta.

V tem poročilu smo na izteklo Resolucijo pogledali z nekoliko širšega zornega kota. Ugotavljamo, da je bil domet Resolucije pri uokvirjanju razvoja socialnega varstva v obdobju 2013 – 2020 predvsem deklarativne narave. Resolucija je v pretežnem delu ostala na deklarativni ravni in ni bistveno vplivala na poteze, ukrepe in aktivnosti slovenske socialne politike v tem obdobju. Splošen vtis je namreč, da je bilo neposredno izvajanje Resolucije [ ... ]

Poročilo, ki ga objavljamo, predstavlja končno poročilo dve leti trajajočega spremljanja in ocene izvajanja socialne aktivacije. IRSSV je nalogo izvajal po pogodbi z MDDSZ v okviru operacije Razvoj in vzpostavitev celovitega modela socialne aktivacije, sofinancirane iz sredstev Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada (Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020).

Spremljanje in ocena izvajanja socialne aktivacije je potekalo v letih 2018 in 2019, poročilo pa se časovno nanaša na obdobje prvih dveh in pol let izvajanja socialne aktivacije, tj. od začetka leta 2017 do jeseni 2019. V tem obdobju so [ ... ]

V letošnjem letu se je Otroška opazovalnica Inštituta RS za socialno varstvo (IRSSV) skupaj z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (Direktorat za družino) in Centra za pravno varstvo človekovih pravic in okolja (PIC) pridružila projektu Sveta Evrope s ciljem povečati priložnosti za participacijo otrok, okrepiti promocijo orodij za njeno podporo in zagotoviti večje prepoznavanje pomembnosti participacije v oblikovanju javnih politik države.

V ponedeljek, 21. junija 2021 smo izvedli uvodni seminar na temo "Kako v participatorne procese in aktivnosti vključiti ranljive skupine otrok?", ki so se ga udeležili [ ... ]

Ostale novice

Indeks blaginje otrok

 

RIBO logo za irssv page

 

65plus logo spletka

 

LogoDO

 

di logo6

 

bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci