Sreda, 26. Februar 2020

Fast Font

Aktualno

    

Inštitut RS za socialno varstvo je s 1. 1. 2019 začel izvajati drugi del mednarodnega projekta SCIROCCO, ki ga sofinancira Evropska komisija in v katerem sodeluje 9 evropskih držav. Projekt je namenjen razvoju integrirane oskrbe na lokalni ravni, vanj pa je v Sloveniji trenutno vključena Občina Trbovlje.

Do oktobra 2019 so bile v sklopu projekta izvedene številne aktivnosti, in sicer začetni posvet partnerjev projekta v Luksemburgu, nadgradnja Zrelostnega modela integrirane oskrbe SCIROCCO in razširitev ocenjevalnega orodja, prevod ocenjevalnega orodja v jezik držav partneric, srečanje partnerjev na Slovaškem [ ... ]

Na Inštitutu RS za socialno varstvo po naročilu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti že od leta 2008 spremljamo izvajanje pomoči na domu v mreži javne službe v občinah. Namen vzpostavitve rednega in sistematičnega spremljanja je zagotoviti kakovostne in verodostojne nacionalne statistike in na tej osnovi pripravljati letne analize organiziranja in izvajanja storitve.

 

Pripravili smo dvanajsto analizo s podatki za leto 2018 ter povzetek glavnih ugotovitev. Prav tako smo kot v preteklih letih, tudi tokrat na naši spletni strani posodobili zemljevid pomoči na domu.

Deli

Predstavitev izsledkov evalvacije javnih socialnovarstvenih programov s področja Mreže programov za brezdomce: informiranje in svetovanje s terenskim delom, sprejemališča in nastanitve (zavetišča za brezdomce, zavetišča s prenočitvenimi kapacitetami odprtega tipa, nastanitvena stanovanjska podpora) je 12. novembra 2019 na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izvedel mag. Vid Žiberna iz Inštituta RS za socialno varstvo.

Greza obsežno analizo, ki smo jo na IRSSV zaključili V januarju 2019, in sicer smo obravnavali tri skupine programov:

nastanitvene programi za brezdomce (6 programov), dnevne [ ... ]

Blaginja otrok je kompleksen družben fenomen, ki ga ni enostavno izmeriti. Sodobni mednarodni trendi proučevanja blaginje dajejo močen poudarek izdelavi indeksov, ki omogočajo lažjo identifikacijo pomanjkljivosti v področjih blaginje.

Indeks blaginje otrok (IBO), ki smo ga izdelali na Otroški opazovalnici IRSSV, je pokazal razmeroma visoko uvrstitev otrok Slovenije v evropskem merilu. Ker IBO vselej prikazuje povprečne vrednosti za Slovenijo, se zastavlja vprašanje, kako velike so razlike v blaginji otrok v slovenskih statističnih regijah. V ta namen smo v letu 2018 pripravili regijski indeks blaginje otrok (RIBO), ki na podlagi desetih [ ... ]

Pozdravljeni,

na inštitutu iščemo okrepitve, in sicer iščemo osebo, ki jo zanima administrativno vodenje projektov, ima odlično znanje Excela, ji je blizu zbiranje in obdelava podatkov ter sodelovanje pri izvajanju razvojno raziskovalnih nalog in projektov.

V kolikor vas delo zanima oziroma poznate koga, ki bi ga, prosimo, delite informacijo.

Razpis se nahaja tukaj, rok za prijavo je 8. 11. 2019.

Ostale novice

Indeks blaginje otrok

 

RIBO logo za irssv page

 

65plus logo spletka

 

LogoDO

 

di logo6

 

bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci