Četrtek, 14. November 2019

Fast Font

Aktualno

Predstavitev izsledkov evalvacije javnih socialnovarstvenih programov s področja Mreže programov za brezdomce: informiranje in svetovanje s terenskim delom, sprejemališča in nastanitve (zavetišča za brezdomce, zavetišča s prenočitvenimi kapacitetami odprtega tipa, nastanitvena stanovanjska podpora) je 12. novembra 2019 na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izvedel mag. Vid Žiberna iz Inštituta RS za socialno varstvo.

Greza obsežno analizo, ki smo jo na IRSSV zaključili V januarju 2019, in sicer smo obravnavali tri skupine programov:

nastanitvene programi za brezdomce (6 programov), dnevne [ ... ]

Blaginja otrok je kompleksen družben fenomen, ki ga ni enostavno izmeriti. Sodobni mednarodni trendi proučevanja blaginje dajejo močen poudarek izdelavi indeksov, ki omogočajo lažjo identifikacijo pomanjkljivosti v področjih blaginje.

Indeks blaginje otrok (IBO), ki smo ga izdelali na Otroški opazovalnici IRSSV, je pokazal razmeroma visoko uvrstitev otrok Slovenije v evropskem merilu. Ker IBO vselej prikazuje povprečne vrednosti za Slovenijo, se zastavlja vprašanje, kako velike so razlike v blaginji otrok v slovenskih statističnih regijah. V ta namen smo v letu 2018 pripravili regijski indeks blaginje otrok (RIBO), ki na podlagi desetih [ ... ]

Pozdravljeni,

na inštitutu iščemo okrepitve, in sicer iščemo osebo, ki jo zanima administrativno vodenje projektov, ima odlično znanje Excela, ji je blizu zbiranje in obdelava podatkov ter sodelovanje pri izvajanju razvojno raziskovalnih nalog in projektov.

V kolikor vas delo zanima oziroma poznate koga, ki bi ga, prosimo, delite informacijo.

Razpis se nahaja tukaj, rok za prijavo je 8. 11. 2019.

V letih 2018 in 2019 smo pripravili še dve vmesni poročili v sklopu projekta Spremljanje in ocena projekta socialne aktivacije. Drugo vmesno poročilo zajema izkušnje, ocene in mnenja izvajalcev programov socialne aktivacije ter podaja vpogled v značilnosti uporabnikov socialne aktivacije. Tretje vmesno poročilo pa predstavlja poglede, izkušnje in ocene uporabnikov socialne aktivacije, to je oseb, ki so bile ali so vključene v programe.

Obe vmesni poročili navajata različne pomembne ugotovitve. Med drugim se jasno kaže slika velike heterogenosti uporabnikov socialne aktivacije tako po izraženih socialnih problematikah kot po starosti [ ... ]

Inštitut RS za socialno varstvo v letih 2018 – 2022 kot partnerska organizacija sodeluje z MDDSZ v operaciji Vzpostavitev projektne enote za izvedbo deinstitucionalizacije. V okviru operacije na Inštitutu RS za socialno varstvo med drugim organiziramo tudi enodnevne posvete na temo deinstitucionalizacije z namenom senzibilizacije različnih javnosti ter njihovega seznanjanja s procesi in stanjem na področju deinstitucionalizacije v Sloveniji. Hkrati želimo s posveti ustvariti prostor za dialog med različnimi deležniki, ki delujejo na področju duševnega zdravja in intelektualnih ovir (uporabniki, sorodniki, strokovnjaki in odločevalci) [ ... ]

Ostale novice

Indeks blaginje otrok

 

RIBO logo za irssv page

 

65plus logo spletka

 

LogoDO

 

bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci