Nedelja, 23. Januar 2022

Fast Font

Aktualno

Na Inštitutu RS za socialno varstvo iščemo novega sodelavca oz. sodelavko na delovnem mestu Koordinator projekta VII/1 – J017048, ki bo delal na projektih dezinstitucionalizacije. V prvi vrsti bo skrbel za administrativne naloge, hkrati pa bo podpiral raziskovalni tim pri spodbujanju dezinstitucionalizacije v Sloveniji.

Podroben opis delovnega mesta:

načrtovanje in koordinacija aktivnosti ter izvajanja poslovno in finančno spremljanje projektov priprava poročil priprava in vodenje dokumentacije ter evidenc komunikacija in obveščanje zaposlenih, zunanjih organov ter institucij izvajanje drugih nalog na projektih urejanje [ ... ]

Inštitut RS za socialno varstvo vzpostavlja Izvedenski oddelek za ocenjevanje potreb po osebni asistenci. Za potrebe izvajanja nalog novega oddelka iščemo nove sodelavce oz. sodelavke na delovnem mestu Višji razvijalec – H017014. Glavna naloga višjega razvijalca bo priprava strokovnih mnenj za osebno asistenco.

Pogoji za prijavo:

Visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali 2. bolonjska stopnja Najmanj 2 leti delovnih izkušenj in 4 leta strokovnega in praktičnega znanja s področja invalidskega, socialnega in zdravstvenega varstva Znanje slovenskega jezika Računalniška znanja: urejevalniki [ ... ]

Spoštovani.

Državni zbor Republike Slovenije je na seji dne 20. oktobra 2021 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osebni asistenci (ZOA-B), s katerim med drugim spreminja področje usposabljanja osebnih asistentov, strokovnih vodij in usklajevalcev osebne asistence.

Kot bodoči izvajalci usposabljanj in izobraževanj vas obveščamo, da vam natančnih podatkov o poteku izobraževanj ter drugih informacij v povezavi z omenjeno tematiko trenutno ne moremo podati. Takoj, ko bodo informacije na voljo, jih bomo objavili na spletni strani Inštituta Republike Slovenije za socialno varstvo (https://www.irssv.si). Do takrat vse aktivnosti [ ... ]

    

 

Vabljeni na spletno delavnico

Koordinacija na področju zdravstvenih in socialnovarstvenih storitev - prenos znanja iz Baskije, 

ki bo v torek, 23. novembra 2021 ob 9:30 uri.

Delavnica bo potekala preko Zoom platforme, na naslednji povezavi:

https://us02web.zoom.us/j/82950168619 

 

Na Inštitutu RS za socialno varstvo sodelujemo v projektu SCIROCCO Exchange v katerem sodelujejo partnerji iz devet evropskih držav in je namenjen razvoju integrirane oskrbe. V okviru projekta poteka intenzivna izmenjava znanja med sodelujočimi partnerji in eden v nizu dogodkov je tudi prihajajoča delavnica na kateri bodo [ ... ]

Objavljamo zaključno poročilo o izvajanju Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013–2020 in doseganju njenih ciljev za celotno obdobje veljavnosti dokumenta.

V tem poročilu smo na izteklo Resolucijo pogledali z nekoliko širšega zornega kota. Ugotavljamo, da je bil domet Resolucije pri uokvirjanju razvoja socialnega varstva v obdobju 2013 – 2020 predvsem deklarativne narave. Resolucija je v pretežnem delu ostala na deklarativni ravni in ni bistveno vplivala na poteze, ukrepe in aktivnosti slovenske socialne politike v tem obdobju. Splošen vtis je namreč, da je bilo neposredno izvajanje Resolucije [ ... ]

Ostale novice

Indeks blaginje otrok

 

RIBO logo za irssv page

 

65plus logo spletka

 

LogoDO

 

di logo6

 

bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci