• AKTUALNO / 14. februarja 2024

  Osebna asistenca – usposabljanja

  Termini aktualnih usposabljanj po Zakonu o osebni asistenci: za osebne asistente, strokovne vodje, usklajevalce, uporabnike in zakonite zastopnike.

  Več
 • AKTUALNO / 20. decembra 2023

  Projekt NOVA

  V okviru projekta NOVA (EaSI projekt) smo v preteklem tednu za projektne partnerje iz Srbije organizirali študijski obisk v Lizboni.

  Več
 • AKTUALNO / 15. decembra 2023

  Pomoč na domu – analiza za leto 2022

  Več
 • AKTUALNO / 14. decembra 2023

  Predstavitev – Starševstvo in stiki v primerih nasilja v družini

  Več
 • AKTUALNO / 13. decembra 2023

  Predstavitev – Participacija otrok v Hiši za otroke

  Več

IRSSV

Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo je leta 1996 ustanovila Republika Slovenija, v njenem imenu pa ustanoviteljske pravice in obveznosti izvršuje Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

O INŠTITUTU

IRSSV - področja in metode

Na inštitutu se ukvarjamo z vsebinami socialnega varstva, kamor spadajo spremljanje strateških dokumentov in ukrepov, revščina in socialna izključenost, socialnovarstvene storitve, programi in
evalvacije; z vsebinami invalidskega varstva, kot so osebna asistenca in druge invalidske problematike; ter z vsebinami z vidika preučevanja položaja otrok in družin.

PODROČJA IN METODE

IRSSV - izdelki

Nabor našega dela je raznolik in obširen, obsega izvirne raziskave, študije, analize, evalvacije, projekte, zbirke podatkov ter izvajanje programov usposabljanj v okviru osebne asistence.

IZDELKI

Poročila

vsa poročila
 • Poročilo

  Spremljanje izvajanja programov v podporo družini: končno poročilo o izvajanju programov v letu 2022

 • Poročilo

  Spremljanje izvajanja programov v podporo družini: končno poročilo o izvajanju programov v letu 2021

 • Poročilo

  Spremljanje izvajanja programov v podporo družini: končno poročilo o izvajanju programov v letu 2018

Projekti

vsi projekti
 • Projekt

  Sodelovanje v projektu »Getting a Life – Deinstitutionalisation of Residents of Demir Kapija Institution«

  Več
 • Projekt

  Voices for Justice (Glasovi za pravičnost)

  Več
 • Projekt

  Vzpostavitev projektne enote za izvedbo deinstitucionalizacije

  Več
Skip to content