Zemljevid pomoči na domu po slovenskih občinah

Analize izvajanja storitve pomoči na domu opravlja od leta 2007 Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo v skladu z vsakoletnim Programom dela in razvoja inštituta. Naročnik analiz, katerih sestavni del je tudi pregled izvajalcev po občinah je Ministrvo za delo, družino in socialne zadeve, s katerim sooblikujemo vsebino in usklajujemo delo.

Pomoč družini na domu po Zakonu o socialnem varstvu (Ur.l. RS, št. 3/2007, 23/2007 popr., 41/2007 popr., 114/06 – ZUTPG, 71/08 – ZUTPG, 73/08 – ZUTPG) predstavlja eno izmed socialnovarstvenih storitev. Obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter v drugih primerih, ko le ta lahko nadomesti institucionalno varstvo. Socialna oskrba na domu je namenjena osebam, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, vendar se zaradi starosti ali hude invalidnosti ne morejo oskrbovati in negovati sami. Gre za različne organizirane oblike praktične pomoči na domu, s katerimi se upravičencem vsaj za določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki.


Opomba:

V Ajdovščini in Ljubljani storitev izvajata po dva izvajalca, in sicer:

AJDOVŠČINA:
Zavod za socialno oskrbo Pristan, Goriška cesta 27, 5271 Vipava, www.pristan.si, E: info@pristan.si, T: 031 764 645
&
Dom starejših občanov Ajdovščina, Ulica Milana Klemenčiča 1, 5270 Ajdovščina, www.dso-ajdovscina.si, E: pomocnadomu@dso-a.si, T: 05 365 98 30, 031 671 336.

LJUBLJANA:
Zavod za oskrbo na domu Ljubljana (ZOD), Poljanska cesta 97, 1000 Ljubljana, www.zod-lj.si, E: info@zod-lj.si, T: 01 23 96 500
&
Zavod za socialno oskrbo Pristan, Goriška cesta 27, 5271 Vipava, www.pristan.si, E: info@pristan.si, T: 05 368 77 50.

Cena v posamezni občini je enaka, ne glede na izvajalca.
_______________________________________________________________________________________

Nekatere občine svojim občanom nudijo DODATNO DOHODKOVNO LESTVICO, s katero zmanjšajo ceno storitve PND za končnega uporabnika:

DOMŽALE – Uporabnik plača ceno neodvisno od dneva koriščenja (delavnik, nedelja, praznik) – lestvica določanja cene je odvisna od koriščenja števila ur – do 20 ur je cena 6,88 EUR; od 21 do 25 ur je cena 7,23 EUR; od 26 do 30 ur je cena 7,74 EUR; nad 31 ur je cena 8,18 EUR.

MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU – Občina ima 5 dohodkovnih razredov: 1. 0,00-400,00 EUR; 2. 400,01-470,00 EUR; 3. 470,01-650,00 EUR; 4. 650,01-830,00 EUR; 5. od 830,01 EUR dalje. Cena skladno z razredi znaša na delovnik od 2,45-7,00 EUR, ob nedeljah od 3,91-11,18 EUR, ob praznikih od 4,33-12,36 EUR.

RUŠE – Cena za uporabnika, katerih dohodek je do 500,00 EUR znaša 4,10 EUR ob delavnikih in 6,71 EUR ob nedeljah in praznikih, cena za uporabnike, katerih dohodek je od 500,01 do 800,00 EUR znaša 6,07 EUR ob delavnikih in 9,05 EUR ob nedeljah in praznikih, za uporabnike, katerih dohodek je nad 800,00 EUR, plača polno ceno.

SELNICA OB DRAVI – Ob delavnikih znaša plačilo uporabnika v 1. dohodkovnem razredu 4,77 EUR z upoštevanjem dohodka do 650,00 EUR; od 650,01 do 800,00 EUR znaša plačilo uporabnika 7,79 EUR; od 800,01 EUR dalje znaša plačilo uporabnika 11,14 EUR. Ob nedeljah in praznikih znaša plačilo uporabnika v 1. plačilnem razredu 5,76 EUR; v 2. plačilnem razredu 8,95 EUR in 3. plačilnem razredu 13,53 EUR.

ŠMARTNO OB PAKI – Povprečna cena za uporabnika v občini Šmartno ob Paki je v letu 2022 znašala 3,90 EUR opravljene storitve. Cena uporabnika se določi glede na dohodek uporabnika in njegovega zakonca v zadnjih treh mesecih. Dohodkovna lestvica je v razponu 8. razredov, in sicer je cena za uporabnika od 3,66 EUR storitve (dohodek do 699,94 EUR na člana) do 10,48 EUR storitve ( dohodek uporabnika nad 1.336,24 EUR na mesec).

ŠOŠTANJ – Povprečna cena za uporabnika v občini Šoštanj je v letu 2022 znašala 4,46 EUR opravljene storitve. Cena uporabnika se določi glede na dohodek uporabnika in njegovega zakonca v zadnjih treh mesecih. Dohodkovna lestvica je v razponu 10. razredov in sicer je cena za uporabnika od 3,6 EUR storitve (dohodek do 572,67 EUR na člana) do 10,48 EUR storitve (dohodek uporabnika nad 1.336,24 EUR na mesec). Povprečni prispevek uporabnika v preteklem letu je znašal 4,46 EUR storitve.

VELENJE – Povprečna cena za uporabnika v občini Velenje je v letu 2022 znašala 4,69 EUR opravljene storitve. V posameznem plačilnem razredu plačajo upravičenci ali zavezanci določen odstotek cene storitve. Dohodkovna lestvica je v razponu 10. razredov, in sicer je cena za uporabnika na delovni dan od 1,01 EUR storitve (dohodek uporabnika do 572,67 EUR na mesec) do 10,10 EUR storitve ( dohodek uporabnika nad 1.336,24 EUR na mesec).

Skip to content