Pomoč na domu – analiza za leto 2022

Objavili smo zadnjo analizo izvajanja pomoči na domu, pripravili smo tudi povzetek ključnimi ugotovitvami ter posodobili cene in kontaktne podatke na zemljevidu.

Na inštitutu smo za naročnika analize Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pripravili 16. analizo. Ugotavljamo, da je ob koncu leta 2022 pomoč na domu prejemalo 8.668 uporabnikov v 211 slovenskih občinah, izvajalo pa jo je 75 različnih izvajalcev, med njimi največ javnih domov za starejše. Uporabnik je za storitev v povprečju plačal nekoliko več kot leto prej, in sicer 6,02 EUR. Strokovno pripravo, vodenje in koordiniranje je izvajalo 106 oseb, neposredno socialno oskrbo pa 1.140. Ugotavljamo, da določen delež potreb po storitvi ostaja nezadovoljen ter da je bilo ob koncu leta 2022 na čakalnem seznamu najmanj 1.300 oseb. Z analizo pokažemo tudi na počasen trend zasledovanja strateško zastavljenega cilja, saj pomoč na domu prejema 1,8 % starih 65 let in več, kar pomeni, da je cilj ReNPSV (2022-2030), ki določa v storitev vključiti 3,0 % oseb, starih 65 let in več, realiziran preko polovice.

Skip to content