Projekt

Na kmetijo – možnosti bivanja starejših oseb na kmetiji

Področje skupnostne oskrbe in alternativnih oblik bivanja v starejših je v Sloveniji še vedno precej nerazvito, zato je Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo v okviru 2. Javnega razpisa za podukrep 16.9: Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v dejavnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom, socialnim vključevanjem, kmetijstvom, ki ga podpira skupnost, ter izobraževanjem o okolju in hrani, ki ga je razpisalo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, pripravilo projekt »Na kmetijo – možnosti bivanja starejših oseb na kmetiji«.

Projekt je potekal v obdobju od 7. 11. 2019 do 7. 11. 2021, njegov glavni cilj pa je bil razvoj možnosti dnevnega bivanja starejših oseb na kmetiji. Celodnevno bivanje starejših oseb (do 6 oseb), ki niso odvisne od tuje pomoči, je namreč od leta 2018 ena izmed zakonsko določenih možnosti za diverzifikacijo kmetij.

Izvajalci projekta so raziskali, kako je v praksi to dopolnilno dejavnost mogoče uresničiti in obenem prispevati k izboljšanju ponudbe za bivanje starejših oseb.

IRSSV je bil v okviru omenjenega projekta izbran za izvajalca zunanje evalvacije, ki je zajemala naslednje vidike:

  • preveritev doseganja ciljev projekta,
  • oceno primernosti, uspešnosti, učinkovitosti in trajnosti projekta
  • predlog prenosa evalvacijskih ugotovitev v zakonodajo

Izvedena evalvacija se je tako ukvarjala s preverjanjem doseganja omenjenih ciljev in namenov projekta, s poudarkom na ugotavljanju zadovoljstva pomembnih deležnikov projekta.

Vmesno evalvacijsko poročilo je bilo oddano 6. 11. 2020, končno evalvacijsko poročilo pa je bilo oddano 30. 11. 2021.

Več na: https://www.inst-antonatrstenjaka.si/gerontologija/projekti/36.html

Skip to content