Raziskovalno projektni oddelek

dr. MATEJA ČERNIČ, univ. dipl. soc.

višja raziskovalka z magisterijem

Raziskovalno se ukvarja predvsem z evalvacijami s področja socialnega varstva ter analizami izvajanja storitev v varstveno delovnih centrih in centrih za usposabljanje, delo in varstvo.

Bibliografija

vsi zaposleni