Načrtovanje in izvajanje evalvacij (2019, publikacija) Strokovne podlage za pripravo standardov in normativov za področje varstveno delovnih centrov in institucionalnega varstva odraslih oseb s posebnimi potrebami (2011) Ureditev skrbništva v mednarodni perspektivi (2010) Postopki, organizacija in standardi na področju rejništva (2010) Analiza delovanja KCM: Priprava predlogov za prenovo organizacije Kriznih centrov za mlade (2016) Medgeneracijska solidarnost v skupnosti: analiza stanja in priprava predlogov (2012) Izvajanje pomoči na domu, analiza stanja v letu 2022 Izvajanje pomoči na domu, analiza stanja v letu 2021 Izvajanje pomoči na domu, analiza stanja v letu 2020 Izvajanje pomoči na domu, analiza stanja v letu 2019 Izvajanje pomoči na domu, analiza stanja v letu 2018 Izvajanje pomoči na domu, analiza stanja v letu 2017 Izvajanje pomoči na domu, analiza stanja v letu 2016 Izvajanje pomoči na domu, analiza stanja v letu 2015 Izvajanje pomoči na domu, analiza stanja v letu 2014 Izvajanje pomoči na domu, analiza stanja v letu 2013 Izvajanje pomoči na domu, analiza stanja v letu 2012 Izvajanje pomoči na domu, analiza stanja v letu 2011 Izvajanje pomoči na domu, analiza stanja v letu 2010 Izvajanje pomoči na domu, analiza stanja v letu 2009 Izvajanje pomoči na domu, analiza stanja v letu 2008 Izvajanje pomoči na domu, analiza stanja v letu 2007 Spremljanje izvajanja storitev v VDC in CUDV (analiza stanja v letu 2022) – otroci Spremljanje izvajanja storitev v VDC in CUDV (analiza stanja v letu 2022) – odrasli Spremljanje izvajanja storitev v VDC in CUDV (analiza stanja v letu 2021) – otroci Spremljanje izvajanja storitev v VDC in CUDV (analiza stanja v letu 2021) – odrasli Spremljanje izvajanja storitev v VDC in CUDV (analiza stanja v letu 2020) Spremljanje izvajanja storitev v VDC in CUDV (analiza stanja v letu 2019) Spremljanje izvajanja storitev v VDC in CUDV (analiza stanja v letu 2018) Spremljanje izvajanja storitev v VDC in CUDV (analiza stanja v letu 2017)
Skip to content