Vodstvo

mag. BARBARA KOBAL TOMC, univ. dipl. soc.

Direktorica

Mag. Barbara Kobal Tomc je direktorica Inštituta RS za socialno varstvo. Raziskovalno se ukvarja z naslednjimi področji: socialna politika, socialno varstvo, osebna asistenca, dezinstitucionalizacija in dolgotrajna oskrba. Je tudi izvedenka za področje osebne asistence in socialnega vključevanja invalidov.

Bibliografija

vsi zaposleni